Wij van Diëtheek vinden het belangrijk om samen te werken met andere disciplines. Met elkaar weet je meer en kom je verder! In deze blog vertelt Remco van Reen, fysiotherapeut bij Janssen van Dijke fysiotherapeuten wat de rol van fysiotherapie is bij het herstel van COVID-19.

Volgens Remco is de belangrijkste reden om naar de fysiotherapeut te gaan, na het doormaken van een COVID-19 infectie, het gevoel van een gebrek aan uithoudingsvermogen en energie. ''Bij 80% van de mensen met een COVID-19 infectie ontstaan er milde of matige klachten. 20% van deze groep houdt langer dan vier weken klachten. Uit de laatstgenoemde groep zien wij vooral patiënten binnen de praktijk.'' 

Remco geeft aan dat de doelgroep die de fysiotherapeut bezoekt na een COVID-19 infectie zichzelf in veel gevallen overvraagt. Het gevolg - wanneer je jezelf constant overvraagt - resulteert erin dat je achter de feiten aan begint te lopen.

''Stap één in het proces van herstel is dat de patiënt voor ogen krijgt dat hij/zij het lichaam overvraagt.'' 

Nadat de patiënt de aandoening COVID-19 beter begrijpt dient er gestreefd te worden naar een betere balans tussen de energiehuishouding en de energie die mensen van zichzelf vragen.

De meeste mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt lopen in hun dagelijks leven tegen zaken aan zoals kortademigheid, beperkt uithoudingsvermogen en weinig energie. Daar kunnen allerlei andere symptomen bijkomen zoals hoofdpijn, druk op de borst en pijn in de gewrichten.
In de meeste gevallen wordt het herstel van COVID-19 verkeerd aangepakt. Er wordt verwacht dat na het oplopen van COVID-19 er binnen twee tot drie weken weer rustig opgestart kan worden. Alleen is dit in werkelijkheid (vaak) niet het geval.

Waar kan de fysiotherapeut jou bij helpen?
De fysiotherapeut helpt je met het herstel van COVID-19 door het enerzijds laten begrijpen van wat COVID-19 nou eigenlijk is en daarnaast het bieden van (praktische) begeleiding richting herstel.

Net als andere virale infecties is COVID-19 een aandoening waar je lijf in principe zelf het herstel van zal regelen, alleen dien je het herstel wel op de juiste manier in te zetten. Op dat laatste punt probeert de fysiotherapeut jou op de juiste manier te begeleiden.

Wanneer je een probleem hebt met het uithoudingsvermogen, dan zal er getraind worden met de fysiotherapeut. Maar heb je bijvoorbeeld moeite met het plannen van de dagelijkse activiteiten? In zo’n geval kan er bijvoorbeeld een weekschema besproken worden waardoor de energie wat beter verdeeld wordt. Heel divers en persoonlijk dus! Afhankelijk van jouw klachten, zal de fysiotherapeut de juiste handvatten aan proberen te reiken. De diëtist en fysiotherapeut werken waar nodig met elkaar samen om de voedingsinname van de patiënt en zijn/haar verbruik/training op elkaar af te stemmen.

‘’Het is bij COVID patiënten niet het doel om binnen een paar weken klachtenvrij te zijn, maar om de patiënt zelfredzaam te krijgen in het herstelproces.’’

#replace title#