Waarom doen wij mee aan het MONDAY programma?
Ondervoeding kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven, ongeplande en/of langere ziekenhuisopname(s) en verhoogt de kans op verschillende complicaties. Effectieve dieetbehandeling door de diëtist kan helpen de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Het zorgt minder of voorkomt complicaties. Op tijd starten van de dieetbehandeling leidt tot verlaging van de zorgbehoefte van patiënten. Met MONDAY willen wij de kwaliteit van zorg, van de bestaande diëtistische behandeling, nog beter maken. De doelgroep zijn thuiswonende patiënten met (risico op) ondervoeding.

Wil je meer weten op het MONDAY programma en wat het onderzoek inhoudt? Klik dan hier.

Op welke locaties doen wij mee?
Vanuit Diëtheek doen elf diëtisten mee aan het ondervoedingsproject, werkzaam in de volgende regio’s:

  • Deventer en Apeldoorn
  • Gouda
  • Utrecht
  • West-Brabant
  • Zeeland

Meer informatie
Heb je vragen over het MONDAY project dan kun je terecht bij diëtist Carmen Dietvorst via c.dietvorst@dietheek.nl.

Zorgverleners kunnen patiënten met (risico op) ondervoeding doorverwijzen via dietheeknederland@zorgmail.nl

Bronnen:
Freijer K, Lenoir-Wijnkoop I, Russell CA et al. The view of European experts regarding health economics for medical nutrition in disease-related malnutrition. Eur J Clin Nutr 2015;69(5):539-45
Van der Heijden E, Schols JMGA, Van Binsbergen JJ et al. Tijdschr Gezondheidswetensch 2009;87:9:343
#replace title#